zeal - sustainable strategy - since 1980

Den økonomiske bundlinje

I modsætning til den traditionelle forretningsmodel handler den økonomiske bundlinje i den bæredygtige forretningsmodel ikke kun om virksomhedens egen økonomi. Med de cirkulære briller på ser man på sin interne økonomi, samtidig med at man ser på hvordan man skaber merværdi for det samfund og det økosystem, som man er en del af.  

Derfor er det lige så vigtigt at se på, hvor man forventer at de finansielle ressourcer der skal til for at drive virksomheden skal komme fra, som det er at se på, hvor de finansielle ressourcer som indtjenes senere skal ’gå hen.’ Hvem samarbejder din virksomhed sammen med, hvem investerer din virksomhed sine penge i?

Når en virksomhed, som arbejder med en bæredygtig forretningsmodel, vælger sine leverandører og samarbejdspartnere er det altså med fokus på at disse aktører deler det cirkulære perspektiv og dermed kan tilføre det samlede økonomiske økosystem værdi.

Fungerer den interne økonomi i virksomheden kun, hvis underleverandører, medarbejdere eller samarbejdspartnere presses på prisen, er modellen ikke bæredygtig på den lange bane.