zeal - sustainable strategy - since 1980

Baser

“Det vigtigste for os var, at rådgiverne forstod vores virksomhed og kunne udvikle løsninger, som rent faktisk passede til os.”

Josefine Østerby, administrerende direktør, Baser

Baser er en dansk familieejet virksomhed grundlagt i 2014 af Josefine Østerby og Christian Toft Jakobsen. Virksomheden designer parasoller og parasolfødder med funktionalitet og kvalitet, som sit centrale omdrejningspunkt.

Grundlæggerne ønskede at sætte yderligere fokus på, hvordan de kunne blive mere miljøvenlige og søgte derfor om funding via Rethink Business til et rådgivningsforløb med os som sparringspartnere.

Af Emma Hovedskov Pelsen

Hvorfor ville I gerne arbejde mere med bæredygtighed?

“Vi har altid haft et værdisæt, som gjorde at vi tog nogle beslutninger som også var bæredygtige. For eksempel har vi aldrig produceret i Kina, men vi ønskede at blive klogere på, hvordan vores virksomhed i højere grad kunne blive mere bæredygtig, og vi oplever, at det bliver taget rigtig godt imod af vores kunder.

Samarbejdet startede med, at vi holdt en række møder med zeal. Mødernes formål var, at de skulle få et godt og detaljeret kendskab til vores forretning, ansatte, værdisæt og målsætninger. Det var vigtigt at starte dér for at kunne lave løsninger, som rent faktisk passede til os. Vi oplevede, at der blev taget udgangspunkt i det allerede eksisterende – altså den måde vi drev virksomhed på og vores produkt. Det er vigtigt, at det er noget, man gør i forlængelse af det, man allerede gør og ikke som noget helt nyt der skal bygges op fra bunden.”

Baser producerer parasolfødder i plastik. Hvordan stemmer brugen af plastik og det, at være en bæredygtig virksomhed overens?

“Plastik kan være et meget problematisk materiale, når vi taler om natur og miljø – men det er også et materiale som har en masse gode egenskaber, som kan fremme den bæredygtige dagsorden. Plastik er et holdbart og meget alsidigt materiale og såfremt man anvender og afskaffer det rigtigt, så er det utrolig brugbart. Det plastik, vi anvender er genanvendt og kan derfor bruges mange gange fremadrettet – at tænke cirkulært er grundlæggende for at bygge en langsigtet, miljøvenlig forretningsmodel for en produktvirksomhed.”

Hvilke initiativer har i sat i værk efter projektet?

Vores parasolfod består som sagt af delkomponenter, som er lavet af plastik. Derfor vil vi bl.a. tilbyde vores kunder muligheden for at få en ny del såfremt noget går i stykker.

Med de cirkulære briller på har vi derfor indført en ordning, som gør det nemt for vores kunder at sende en defekt plastikdel tilbage til os, hvorefter vi kan sende en ny del til dem. På den måde kan plastikken fra den ødelagte komponent smeltes om og anvendes til nye dele, og produktet ude hos forbrugeren får forlænget sin levetid. Det er smart for vores kunder, for os og for miljøet. Vi har fået mange af sådanne helt konkrete forslag til, hvordan vi er bæredygtige i praksis.”

Hvad har været det mest lærerige for dig som leder i forløbet?

“Det var vigtigt for mig at få indsigt i, hvordan vi arbejder med bæredygtighed på både den korte og den lange bane, og lære at kommunikere om det på en måde så alle kunne forstå og se en fordel i det. Og det er lykkedes – både med vores recycling platform og vores rabatordning på nye produkter ved indsendelse af det gamle produkt.

Udover at indføre recyclingprocessen har vi også arbejdet med at informere og nuancere debatten om plastik og brugen heraf. Plastik er et supergodt materiale, og vejer for eksempel langt mindre end beton, som anvendes i mange andre parasolfødder, og derved mindskes CO2-omkostningerne ved transport betydeligt.”

Basers forløb blev finansieret gennem Rethink Business, hvor virksomheden fik 55 rådgivningstimer til udvikling af en cirkulær forretningsmodel. Læs mere om Rethink Business her