zeal - sustainable strategy - since 1980

Miljø

Miljø er et bredt begreb som betyder omgivelser. Derfor kan det bruges på flere forskellige måder. Når der tales om miljø i forretningsudvikling refererer det ofte til de omgivelser en virksomhed er en del af, altså dens kontekst.