zeal - sustainable strategy - since 1980

CleverCoffee

”For os handler bæredygtighed i høj grad om ansvarlighed og medmenneskelighed”

Lars Frello, administrerende direktør og grundlægger, CleverCoffee

CleverCoffee er et århusiansk kafferisteri og kaffebar, som startede som en kaffeblog i 2014, udviklede sig til en webshop med friskristet specialkaffe og voksede der fra til idéen om at gøre bæredygtig kaffe i verdensklasse tilgængelig for alle. 

Virksomheden tilbyder sin kaffe gennem abonnementsordninger såvel som gennem en klassisk webshop  og henvender sig til private såvel som erhvervskunder.

Vi var strategisk rådgivere for Lars og Lindy, ejerne af CleverCoffee, i 12 måneder fra 2019 til 2020.

Af Emma Hovedskov Pelsen

Hvad betyder bæredygtighed for CleverCoffee?

“For os handler bæredygtighed i høj grad om ansvarlighed. Vores samarbejdspartnere skal sikres gode forhold, herunder særligt de kaffebønder vi handler med skal sikres gode levestandarder og en fair betaling for deres bønner og det gør vi ved at handle direkte med kaffebønderne.  

Det er udgangspunktet for den måde vi driver virksomhed på, at man skal behandle folk ordentligt. For os er det menneskelige perspektiv i bæredygtighed meget vigtigt. Vi vil gerne sprede budskabet om, at hvis man som kunde betaler en smule mere for sin kaffe så kan vi forsikre og dokumentere, at pengene går til kaffebonden og ikke forsvinder i store, administrative systemer.”

Hvad har det givet jer at sætte fokus på bæredygtighed?  

“Ved at sætte fokus på bæredygtighed og ansvarlighed har vi sikret, at vi tager os tid til at se hvor vi står og hvor vi er på vej hen – det sikrer, at der er overensstemmelse mellem måden vi driver vores virksomhed på og vores værdisæt.   

For os er det vigtigt, at bæredygtighed ikke bliver projektorienteret, men at det derimod er en del af alt vi gør. Vi vægter ærlighed og gennemsigtighed højt, og vi finder at det er mere ærligt at drive virksomhed på den måde. Det er vigtigt, både at fortælle om det man gør godt og det, man ønsker at forbedre – det gør det reelt at drive virksomhed på en bæredygtig måde, når der ikke tegnes et glansbillede, men derimod har afsæt i realiteterne.”  

I har valgt at udgive en såkaldt transparency-rapport, som beskriver de forhold der gør sig gældende i jeres virksomhed. Hvordan oplever du at det bliver modtaget? 

“Vi har i vores årlige transparency-rapport valgt åbent at fortælle om hvad vi har gjort, hvad vi gør og hvad vi gerne vil gøre – vi kalder det henholdsvis done, doing og dream. Der er en vis sårbarhed ved at være helt ærlige og sige både hvad man gør godt og hvad man ønsker at forbedre, men vi oplever at det bliver taget rigtig godt i mod og skaber stor respekt hos vores samarbejdspartnere.  

Gennemsigtigheden fordrer dialog med både samarbejdspartnere og kunder – og det er et skridt i den rigtige retning at vi kan tale om den proces, vi er i. Der er masser samarbejdspartnere at tilgå ved at turde stå fast på princippet om gennemsigtighed.”  

Hvorfor valgte I at kontakte zeal – hvad har samarbejdet givet jer? 

“Det har givet os kompetente sparringspartnere, der støtter op om at drive en virksomhed, der vægter kvalitet og et medmenneskeligt fokus. Vi er godt klar over, at man hurtigt kan blive hjemmeblind – altså at man kan glemme at se det store billede – og vi henvendte os til zeal for at få støtte til at holde fokus på om vi er på rette vej. Forløbet har netop givet plads og ro til refleksion over om vi er på rette vej – og hvad der skal justeres.  

Vi er gode til at mærke efter men vi har behov for at tage os tiden til at diskutere vores udviklingsretning og det var ikke nødvendigvis blevet gjort, hvis ikke vi havde forpligtet os til et forløb med zeal – og det har en meget stor værdi. Én ting er rådgivningen, som vi er rigtig glade for og får stort udbytte af, men en anden ting er at det hjælper os med at fastholde at det tager tid og at det er godt givet ud at sætte tid af til at reflektere over, den måde vi driver virksomhed på.  

Vi vil gerne drive en ansvarlig virksomhed og zeal har været med til både at supplere og udfordre os på de tanker vi har omkring hvordan man gør det. Vi føler en stor selvstændighed, et stort drive og en knowhow i forhold til hvad vi gerne vil og hvor vi er på vej hen. 

Vi ved jo godt, at det ikke er supermiljøvenligt at transportere kaffebønner halvvejs rundt om jorden men det er vilkåret som det ser ud lige nu. Vi kan se på, hvordan vi kan gøre det så miljøvenligt som muligt og støtte op om det – men vi kan også gøre en stor forskel ved at fokusere på, hvordan vores ristning af bønnerne kan være så miljøvenlig som muligt. Det handler om at fokusere på hvad man kan gøre og så investere der.”

Hvad har været særligt brugbart ved forløbet?

“Det har lært os at tage tingene ad hoc. Det er en proces og vi er nødt til at tage tingene som de kommer. Jeg elsker at planlægge og kunne sætte flueben – så det har været en udfordring. Når det er sagt er vi blevet gode til at agere i foranderlighed; Verden ændrer sig hele tiden og det er ikke sikkert at den store, forkromede plan holder stik – og det er helt ok!  

Vi har nogle mål som vi sigter efter men ikke en fastlagt plan for hvornår det præcist kan indfries. Vi ved, at bæredygtighed ikke er noget vi kan arbejde med som et projekt der er færdigt til en bestemt dato – det er en tilgang, det er noget vi integrerer i alt vi gør. Det er ikke et mål – det er en proces.”

Hvorfor er det vigtigt for virksomheder at sætte fokus på bæredygtighed? 

“Fordi det handler om medmenneskelig ansvarlighed – det er i fællesskab at vi skal få det til at lykkes. Vi kan ikke løse alle problemer, men vi må fokusere på, hvordan vi hver især kan bidrage til den bæredygtige dagsorden og arbejde derudfra.  

Det handler om at sætte fokus på virksomhedens formål; Selvfølgelig skal vi tjene penge på det vi arbejder med – det er også en del af at være en bæredygtig virksomhed – men det er vigtigt også at have øje for den virkning virksomheden har på samfundet og verden omkring sig. Uden at lyde alt for hellig så er det jo egentligt skørt hvis virksomheder ikke tager del i, hvordan de påvirker verden. Vi er nødt til at bidrage hver og en og hvis vi kan bruge vores primære forretning – altså den forsyningskæde vi er en del af – til at skabe et positivt aftryk så bliver bæredygtighed mere ladsiggørligt. Det gør det håndgribeligt og profitabelt – og de to ting kan med fordel sameksistere.”