zeal - sustainable strategy - since 1980

Hella Gutmann Solutions

Det kan ikke nytte at vente på et bedre tidspunkt at tænke bæredygtigt! Vi er bare nødt til at komme i gang nu, for ellers kan vi vente os selv ihjel.”

Lars Bertz Thomsen

Hella Gutmann Solutions A/S, tidligere kendt som Tolerance A/S, har siden 1956 været en førende producent og leverandør til autobranchen inden for produktion af service- og reparationsdata til europæiske biler.

I dag er de en del af Hella Gutmann-koncernen, der har hovedsæde i Ihringen i Tyskland, og som ejes 100 % af Hella GmbH & Co. KGaA. Hovedkontoret i Viborg har ansvaret for udvikling af service- og reparationsdata for hele Hella Gutmann-koncernen.

Lars Bertz Thomsen er Managing Director for Hella Gutmann i Danmark.

Af Tine Senft

Hvordan er det gået siden sidst?

Vi har generelt haft utroligt travlt, men har prioriteret at komme i gang med vores bæredygtige omstilling. Det er sådan en opgave, vi ellers bare kan blive ved med at skubbe foran os, men til sidst så ender vi bare med at skubbe den over kanten. 

For at komme i gang har vi afholdt en kombineret workshop og firmatur, hvor vi afdækkede de interne muligheder, vi har for at gøre en forskel, med afsæt i verdensmålene. Vi har navngivet projektet “HGS for life”, fordi det tyske moderselskab, som vi er en del af, allerede har et lignende projekt hos dem og det giver fælles referenceramme. De har selvfølgelig allerede gjort sig nogle erfaringer og som vi kan trække på og samtidig giver det en fælles referenceramme, når vi taler om arbejdet med bæredygtighed. Vi vil dog også gerne arbejde mere med de tre bundlinjer end de gør i Tyskland, så det er her, vi er ved at definere, hvilke verdensmål, vi skal arbejde med.

Hvad resulterede jeres workshop i?

Vi opdagede, at vi jo faktisk allerede laver en del i Hella Gutmann, som læner sig op ad de tre bundlinjer. Fx køber vi ikke vand på flaske, men serverer postevand, vi har udskiftet formiddagsbrød med en formiddagsgåtur og vores lysregulering er med sensorer og pærerne udskiftet til LED. Men vi vil rigtig gerne gøre mere, så derfor har vi nedsat tre arbejdsgrupper, som kommer til at drive de her forskellige initiativer indenfor bl.a. diversitet, mangfoldighed, trivsel, sundhed og miljø.

Vi har også sat os for at blive skarpere på at indkøbe mere bæredygtigt, så vi kigger ind i at stille krav til leverandørerne af bl.a. messeudstyr, for at få et miljøvenligt alternativ til fx bolsjer pakket enkeltvis i plastemballage. Om det så koster mere, jamen det er så bare sådan det er, men vi skal være med til at gøre en forskel.

Hvad har I ellers fokus på?

Vi har også fundet ud af, at vi har en del værdifuld viden, som vi på en eller anden måde skal ha fundet ud af at bringe i spil. Vi vil rigtig gerne sørge for at al den den viden og data vi indsamler i markedet og hos kunderne, bliver givet videre til nye, unge mennesker i autobranchen og gøre os til en attraktiv arbejdsplads pga den viden. Derfor har vi allieret os med Lead The Talent, som har sendt et team af dygtige nyuddannede akademikere, som er i gang med at hjælpe os med at afdække, hvordan vi får hevet nye unge mennesker ind i autobranchen og giver dem den bedst mulige uddannelse hos os. Det er et projekt vi er meget spændte på at se resultatet af, når teamet er færdige med deres arbejde hos os om et par måneder.

Hvad er næste skridt i arbejdet med verdensmål og de tre bundlinjer?

Vi har som sagt haft meget travlt, men har fået nedsat de her tre arbejdsgrupper med et repræsentativt udvalg af medarbejdere. Det er vigtigt for forståelsen af, hvorfor vi gør det her, at medarbejderne bliver involveret og selv er med til at drive de tiltag, der er i spil. Derfor vil vi gerne lave en fælles kick-off, hvor vi arbejder sammen om at blive skarpere på definitionerne af, hvad det er for nogle politiker vi skal efterleve i Hella Gutmann, så vi løber i samme retning og har den samme forståelse af hvad det fx vil sige at vi er en mangfoldig arbejdsplads eller hvad bæredygtigt indkøb indebærer.