zeal - sustainable strategy - since 1980

De tre bundlinjer

De tre bundlinjer blev første gang beskrevet af John Elkington i 1994 og kaldt ”the tripple bottom line” – også kendt som de tre P’er eller People, Profit og Planet. På dansk kalder vi dem de tre M’er: Mennesker, Merværdi (eller makroøkonomi) og Miljø.

De tre bundlinjer repræsenterer de ressourcer som administreres i ledelsen af en virksomhed. De menneskelige ressourcer (tid brugt/investeret/sparet/vundet), de miljømæssige ressourcer (materiale, råstoffer, energi, brændstof mm.), og de økonomiske ressourcer. Bundlinjerne er gensidigt afhængige hinanden. Det vil sige at en besparelse på én bundinje, kan resultere i en omkostning på en eller flere af de andre bundlinjer. Ligesom en investering i én bundlinje, kan give overskud/positive resultater på én eller flere af de andre bundlinjer.

Læs mere om bundlinjerne under Økonomisk bundlinje, Miljømæssig bundlinje og Menneskelig bundlinje.