zeal - sustainable strategy - since 1980

Randers Tegl

”Vi skal alle forholde os til og have klare målsætninger for, hvordan vi fremmer den bæredygtige dagsorden.”

Thomas Piper, Administrerende direktør, Randers Tegl

Randers Tegl er en familieejet virksomhed grundlagt i 1911. Virksomheden er med hovedkontor i Aalborg og afdelinger i Norge, Sverige og Tyskland, blandt Nordens førende inden for produktion af mursten og tagsten.

Randers Tegl har i flere årtier haft fokus på deres virksomheds bæredygtighed, og siden 2019 har de inviteret zeal ind som sparringspartner for løbende at udfordre deres perspektiv og indsatser på området.

Thomas Piper er fjerde generation i virksomheden og administrerende direktør for Randers Tegl-gruppen.

Af Emma Hovedskov Pelsen

Hvad betyder bæredygtig udvikling for jer?

“Vi er jo en ældre virksomhed og vi har arbejdet med bæredygtighed i mange år på mange forskellige måder – vi har eksempelvis altid haft fokus på det menneskelige perspektiv i bæredygtighed, som blandt andet handler om medarbejdertrivsel. Derudover har vi også arbejdet med hvordan produktionen af tegl kan optimeres og hvordan vi kan anvende restprodukter optimalt. Det er alt sammen noget, vi har gjort som en helt naturlig del af vores virksomhed.  

I løbet af de seneste år er der kommet øget fokus på at skabe et mere bæredygtigt samfund og det er selvfølgelig noget, vi alle skal bidrage til. Derfor skal virksomheder, som vores, arbejde mere fokuseret med at identificere, hvordan vi meningsfuldt kan bidrage til at fremme den bæredygtige dagsorden. I den forbindelse kontaktede vi zeal for at få sparring udefra og input til, hvor og hvordan vores virksomhed kan sætte ind. 

Samarbejdet startede med, at zeal lærte vores virksomhed at kende og forstå den måde, vi arbejder på ved at besøge vores teglværker. Efter at have fået indblik i, hvem vi er, hvad vi gerne vil og hvordan vi arbejder, kom de med konkrete forslag til, hvad vi kunne gøre.  

Bæredygtighed er et enormt stort emne. Samarbejdet har været med til at udfordre den måde, vi tænker bæredygtighed på og til at skabe det mindset, som vi i dag arbejder ud fra. Den måde vi forstår bæredygtighed på nu, er bredere end førhen og vi føler i høj grad at den giver mening for os. Vi har fokus på at alle tre bundlinjer, miljø, mennesker og økonomi, skal trives.”

Hvad har det givet jer at sætte øget fokus på bæredygtig udvikling?

“Det har givet os afklaring for, hvor vi er og hvor vi skal hen. Det har skabt en større ro. Vi ved, hvor vi står, hvad vi mener og hvor vi skal hen. Alt sker ikke på én gang, men det skaber ro at få afklaret, hvordan vi forstår bæredygtighed og hvordan vi helt konkret bidrager til det. Den afklaring gør, at vi træffer bedre beslutninger med en højere grad af konsensus. Det er en proces, men vi føler os trygge og mener at vi er godt på vej.  

 Den rapport som zeal har udarbejdet, har givet os en plan – en rød tråd – at følge mange år frem. Ved at sætte fokus på bæredygtighed, har vi først og fremmeste fået en definition for, hvordan vi i Randers Tegl forstår bæredygtighed og hvordan vi arbejder med det.  

Hvilke konkrete tiltag har I gennemført?

“For halvandet år siden udarbejdede vi en ny strategiplan, hvor bæredygtighed er ét ud af i alt fire pejlemærker. Det er blevet et kerneområde for os.  

 Vi har længe været underlagt CO2-regnskaber, så på den måde er det ikke noget nyt, at vi har styr på hvordan vi påvirker vores omkringliggende samfund. Den store forskel er, at vi førhen primært har talt om bæredygtighed internt i virksomheden, og det har været noget nogen har haft fokus på og andre knap så meget. Nu er det virkelig kommet på radaren og fungerer som kompas for alle vores medarbejdere. 

 Udover at skabe et øget fokus internt så vil vi gerne fortælle vores kunder hvad vi arbejder med og hvorfor det er vigtigt for os – vi vil gerne give dem et større indblik. Vi har netop lanceret en ny produktserie, der hedder ‘Greener’. Det er mursten og tagsten, der er brændt med biogas, hvilket betyder, at CO2-udledningen reduceres med 50 procent. I den forbindelse har vi haft brug for hjælp til at kommunikere vores budskab om at tegl er et bæredygtigt valg. For at kunne gøre det, har det været vigtigt med nogen, som kan se os udefra og som løbende kan give sparring på processen.”

Hvorfor skal virksomheder sætte fokus på bæredygtig udvikling? 

“Fordi det er vigtigt. Det bliver stadig mere relevant for virksomheder at tage medansvar for, at vi som samfund udvikler os i den rigtige retning. Det er blevet en standard, at kunder forventer at man som virksomhed tager medansvar – og det er godt! Det, at fremme den bæredygtige dagsorden er noget vi alle skal forholde os til, noget vi alle skal tænke over og lave klare målsætninger omkring.”