Bæredygtig forretningsmodel

« Back to Glossary Index

Den bæredygtige Forretningsmodel

<span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">E</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">n</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">forretningsmodel </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">illustrerer</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">, </span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">hv</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">ilke</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">n</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> værdi</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">virksomheden </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">tilbyder</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">, h</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">vem</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> virksomheden tilbyder værdi</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">en til,</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">hvilke</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> ressourcer det kræver at producere/udvikle/ud</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">byd</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">e værdien, og hvordan virksomheden </span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">transporterer/leverer/markedsfører/kommunikerer værdien til sine kunder.</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">I den traditionelle model</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> beregnes virksomhedens forventede udgifter i forbindelse med </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">tilblivelsen af værditilbuddet og virksomhedens forventede indtægter i forbindelse med salg</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">/leasing/udleje/modtagelse af værditilbuddet. </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">Beregningen</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> benyttes til at demonstrere hvorvidt </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">det</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> forvented</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">e design af værditilbuddet giver et samlet positivt </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">eller negativt </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">resultat (forventede </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">indtægter</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> – forventede </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">udgifter = overskud/underskud)</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">.</span></span>
" target="_blank" >forretningsmodel har til forskel fra en traditionel Forretningsmodel
<span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">E</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">n</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">forretningsmodel </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">illustrerer</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">, </span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">hv</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">ilke</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">n</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> værdi</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">virksomheden </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">tilbyder</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">, h</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">vem</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> virksomheden tilbyder værdi</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">en til,</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">hvilke</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> ressourcer det kræver at producere/udvikle/ud</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">byd</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">e værdien, og hvordan virksomheden </span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">transporterer/leverer/markedsfører/kommunikerer værdien til sine kunder.</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">I den traditionelle model</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> beregnes virksomhedens forventede udgifter i forbindelse med </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">tilblivelsen af værditilbuddet og virksomhedens forventede indtægter i forbindelse med salg</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">/leasing/udleje/modtagelse af værditilbuddet. </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">Beregningen</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> benyttes til at demonstrere hvorvidt </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">det</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> forvented</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">e design af værditilbuddet giver et samlet positivt </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">eller negativt </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">resultat (forventede </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">indtægter</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> – forventede </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">udgifter = overskud/underskud)</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">.</span></span>
" target="_blank" >forretningsmodel fokus på tre bundlinjer: den Økonomiske bundlinje
<span data-contrast="auto">I modsætning til den traditionelle forretningsmodel handler den økonomiske bundlinje i den bæredygtige forretningsmodel ikke kun om virksomhedens egen økonomi. Med de cirkulære briller på ser man på sin interne økonomi, samtidig med at man ser på hvordan man skaber merværdi for det samfund og det økosystem, som man er en del af. </span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span><span data-contrast="auto">Derfor er det lige så vigtigt at se på, hvor man forventer at de finansielle ressourcer der skal til for at drive virksomheden skal komme fra, som det er at se på, hvor de finansielle ressourcer som indtjenes senere skal ’gå hen.’ Hvem samarbejder din virksomhed sammen med, hvem investerer din virksomhed sine penge i? </span><span data-contrast="auto">Når en virksomhed, som arbejder med en bæredygtig forretningsmodel, vælger sine leverandører og samarbejdspartnere er det altså med fokus på at disse aktører deler det cirkulære perspektiv og dermed kan tilføre det samlede økonomiske økosystem værdi. </span><span data-contrast="auto">Fungerer den interne økonomi i virksomheden kun, hvis underleverandører, medarbejdere eller samarbejdspartnere presses på prisen, er modellen ikke bæredygtig på den lange bane.</span><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:259}"> </span>
" target="_blank" >økonomiske bundlinje
, den Menneskelige bundlinje
<span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">De fleste virksomheder består i dag i meget høj grad af mennesker. Mennesker, som driver virksomheden, mennesker som udvikler og producerer produktet eller servicen i virksomheden, mennesker, som producerer materialer eller services til virksomheden, mennesker som leverer produktet eller servicen ud til slutbrugeren, mennesker som køber produktet eller servicen. </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Det handler altså ikke kun om de mennesker, som er inde i virksomheden, men om alle de mennesker som påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens drift. </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Set oppefra er det samlede billede af involverede mennesker meget komplekst. Derfor er det vigtigt for en bæredygtig virksomhed at forholde sig til den menneskelige bundlinje i alle virksomhedens enkelte transaktioner. </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Det kan være en idé at lave et simpelt mindmap, som illustrerer hvem der påvirkes af en given aktivitet, internt såvel som eksternt. Er det en negativ eller positiv påvirkning? Hvilke parametre kan vi ændre på? </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Du bør derudover forholde dig til spørgsmål som for eksempel: tilbyder vores leverandører deres medarbejdere gode ansættelsesforhold og hvordan kan vi påvirke det? </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Giver vi plads til alle typer af mennesker i vores virksomhed, og er der nogle mennesker som vi særligt vil gøre plads til? </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Hvilke forhold tilbyder vi vores medarbejdere økonomisk, helbredsmæssigt og socialt? </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Hvordan påvirker vi vores kunder? </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Hvordan kan vi skabe merværdi for dem med vores produkt eller service? </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Hvordan påvirker vi vores lokalsamfund og kan/vil vi gøre mere? </span></span><span class="TextRun SCXW126454791 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW126454791 BCX9">Er der perspektiver, religioner, kulturer, nationaliteter, som kan være relevante for vores virksomhed, som ikke er repræsenteret i vores organisation?</span></span>
" target="_blank" >menneskelige bundlinje
samt den Miljømæssige bundlinje
<span class="TextRun SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9">Alle virksomheder påvirker miljøet på den ene eller anden </span><span class="ContextualSpellingAndGrammarError SCXW264142826 BCX9">måde</span><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9">. Det gælder uanset om du producerer et fysisk produkt, leverer en online service, en digital platform, om du har en butik eller om du fysisk kommer ud til dine kunder. </span></span><span class="TextRun SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9">En bæredygtig virksomhed forholder sig til sin miljøpåvirkning og tager aktivt stilling til, hvordan man kan afbøde eller afhjælpe påvirkningen. </span></span><span class="TextRun SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9">Først skal du se på hvordan tilblivelsen af dit produkt påvirker miljøet. Bliver produktet produceret af råmaterialer – altså nye materialer som tages fra naturen – eller af genbrugte materialer? Hvordan behandles materialerne under tilblivelsen? Hvordan produceres produktet? Hvor meget CO2 forbrændes og hvor meget energi forbruges? </span></span><span class="TextRun SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9">Hvis du leverer en digital platform eller service, hvilke energikilder er du så afhængig af for at kunne levere din service? Hvis du har en butik, hvor får du så elektricitet fra, hvordan sorterer du dit affald, hvor køber du dit interiør? </span></span><span class="TextRun SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9">Du skal også se på geografien i dine aktiviteter. Hvordan og hvor langt bliver materialerne transporteret før det ankommer til din produktion/butik/webshop? Hvordan og hvor langt bliver det færdige produkt transporteret ud til kunden?</span></span><span class="TextRun Underlined SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9"> </span></span><span class="TextRun SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9">Dernæst skal du se på hvordan dit produkt påvirker miljøet, når det når slutningen af sin livscyklus. Altså når dit produkt går i stykker, er spist, brugt eller forældet. Kan du allerede i designfasen indtænke, hvordan produktet skal tages fra hinanden igen, når dets ’liv’ er slut? Kan du pakke dit produkt ind på en måde, så det er nemt for slutbrugere at skille delkomponenterne ad, når det skal affaldssorteres? </span></span><span class="TextRun SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9">For både emballage og selve produktet er det en fordel allerede i produktudviklingen at overveje, hvordan din bæredygtige slutbruger skal forholde sig til dit produkt, hvis det går i stykker eller ikke mere har værdi for brugeren. På den måde tager du ansvar for dit produkt i hele dets livscyklus og sikrer, at det ikke ender som skrald i naturen eller på forbrændingen, hvis det kunne have været indgået som genbrugsmateriale i et andet, nyt produkt.</span></span><span class="TextRun Underlined SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9"> </span></span><span class="TextRun SCXW264142826 BCX9" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="auto"><span class="NormalTextRun SCXW264142826 BCX9">Lige som med de andre bundlinjer, skal du selvfølgelig ikke kun se på hvordan du med dit produkt eller service påvirker miljøet. I alle dine aktiviteter skal du overveje hvilket aftryk dine handlinger efterlader. Det inkluderer blandt andet: transport til og fra arbejde - rejser til og fra kunder - rejser til og fra leverandører og samarbejdspartnere – restaurantbesøg – frokostordning - affaldssortering på kontoret.</span></span>
" target="_blank" >miljømæssige bundlinje
, fremfor primært at have fokus på den økonomiske.

Se vores bæredygtige Forretningsmodel

<span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">E</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">n</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">forretningsmodel </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">illustrerer</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">, </span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">hv</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">ilke</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">n</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> værdi</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">virksomheden </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">tilbyder</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">, h</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">vem</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> virksomheden tilbyder værdi</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">en til,</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">hvilke</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> ressourcer det kræver at producere/udvikle/ud</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">byd</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">e værdien, og hvordan virksomheden </span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">transporterer/leverer/markedsfører/kommunikerer værdien til sine kunder.</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">I den traditionelle model</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> beregnes virksomhedens forventede udgifter i forbindelse med </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">tilblivelsen af værditilbuddet og virksomhedens forventede indtægter i forbindelse med salg</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">/leasing/udleje/modtagelse af værditilbuddet. </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">Beregningen</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> benyttes til at demonstrere hvorvidt </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">det</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> forvented</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">e design af værditilbuddet giver et samlet positivt </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">eller negativt </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">resultat (forventede </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">indtægter</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> – forventede </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">udgifter = overskud/underskud)</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">.</span></span>
" target="_blank" >forretningsmodel her: Den Bæredygtige Forretningsmodel

 

« Back to Glossary Index