zeal - sustainable strategy - since 1980

Connecting Grounds

”Det ikke er nok at være nysgerrig som iværksætter. Det kræver også mod. Modet til at stå fast på sine værdier.”

Christina Rehder, Co-founder, Connecting Grounds

Connecting Grounds arbejder med en forretningsfilosofi, der afspejler behovet for at være en del af løsningen på verdens problemer. Iværksætterteamet har sat sig for at reducere madspild ved at upcycle kaffegrums, til senere anvendelse i næringsrige fødevarer.  

Virksomheden blev grundlagt i Aarhus af 2021 af founderne Giulia, Klaudia, Gin, Christina og Zuzanna.

Founderne kontaktede os for at få hjælp til at udvikle deres virksomhed uden at gå på kompromis med de værdier, som i sin tid havde bragt grundlæggerne sammen. De havde tidligere mødt rådgivere, som havde svært ved at se, hvordan de kunne kombinere deres passion for upcycling med en reel forretningsmodel.

Connecting Grounds: Group Photo

Af Avalon Frej Elkon

Hvad er det vigtigste, der er sket i Connecting Grounds efter forløbet?

“Det har ændret vores mindset. Hvor vi før var meget produktorienterede, er vi nu blevet mere fokuserede på problemet. ’Hvem har et problem vi kan løse med de ressourcer, vi har til rådighed?’. Det har ændret fundamentet for, hvordan vi tænker og driver Connecting Grounds på.”

Hvad har været det vigtigste take-away fra den proces, I har været igennem i det her forløb?

“At det godt må være lidt ubehageligt til tider. Det er ikke ensbetydende med, at vi har gjort det hele forkert, men at det er en proces, hvor vi hele tiden opdager nye måder, vi kan udvikle vores forretningsmodel på – og gøre den mere bæredygtig. Og vi har fået værktøjerne til selv at drive den udvikling.”

Hvilken værdi har forløbet haft for jer som iværksættere?

Det er ikke alle i teamet, der har en forretningsmæssig uddannelsesbaggrund, og derfor har det været meget givende med det fælles sprog vi har nu. Det har skabt bedre synergi i teamet, og gjort os mere effektive, hvilket også har styrket vores tillid til hinanden rent fagligt.   

Personligt har jeg også taget det med, at det ikke er nok kun at være nysgerrig som iværksætter. Det kræver også mod. Modet til at stille sig frem, og tage nogle hug på tuden for sine idéer, men også modet til at stå fast på sine værdier.”

Hvorfor er det relevant og vigtigt for startups at arbejde med bæredygtig udvikling?  

“Det bliver jo ikke nemmere, når man først har været i gang i noget tid. Jeg tror, det er derfor, store virksomheder finder det så svært at blive mere bæredygtige fra den ene dag til den anden. Den transition er nemmere at lave tidligt i processen. Det tvinger en virksomhed til at være mere innovativ, og finde nye og mere bæredygtige måder at løse verdens problemer på, og faktisk blive en del af løsningen.”

Hvis I sammenligner Connecting Grounds med før zeal-forløbet, og efter, hvad er så den største forskel? 

“For det første reflekterer vi mere over vores forretningsmodel nu, end vi gjorde før.   Før forløbet havde vi en del antagelser om vores forretningsmodel. Nu arbejder vi med en testplan, som kommer i brug, hver gang vi har nye antagelser, der skal hypotesetestes.  

De værktøjer, vi har fået, har hjulpet os til selv at identificere, hvor vi rammer plet, og hvor vi rammer ved siden af. Man kan sige det har været ligesom at holde et spejl op foran sit ansigt, og selv få kompetencerne til at finde ud af, hvad der skal forbedres. Forløbet har ledt os til nye og mere bæredygtige måder at finde løsninger på, hvilket er super motiverende.”

Hvilke udfordringer har I haft, siden vi så jer sidst? 

“En af udfordringerne har været ikke at lade frustrationen tage overhånd, når vi har brugt lang tid på noget, der ikke fungerer. Der har vi måttet prioritere det, der virker for os, og gå videre med noget nyt, når tingene ikke fungerer i længden.”

Hvordan har I så løst den udfordring?  

“Der har vi brugt hypotesetestningen til at hjælpe os videre. De værktøjer, vi har fået, har vi gjort til vores egne, så vi er troværdige i det, vi laver. Nu føles det som om, vi gør det rigtigt og på vores egen måde. Det har gjort det nemmere at pitche vores forretningsmodel til andre, fordi vi ved præcis, hvorfor vi gør, som vi gør.”  

Vil du anbefale zeal til andre startups, eller virksomheder som vil arbejde med bæredygtig udvikling?

“Ja, det vil vi, fordi det er svært at finde rådgivning, der kombinerer samspillet mellem det økonomiske, det menneskelige og det miljømæssige aspekt af at drive en mere bæredygtig forretning. Ofte er der enten fokus på det økonomiske, og så skal bæredygtighed være et selling-point. Det kan vi ikke se os selv i. Derfor vil vi anbefale at tage fat i zeal, hvis man ønsker en mere bæredygtig forretning på alle tre bundlinjer.”

Connecting Grounds er en del af zeals pro bono-ordning, hvor vi investerer tid i iværksættere med projekter, som gør verden til et bedre sted.  Læs mere om pro-bono her