zeal - sustainable strategy - since 1980

På kursus i organisationsdesign

Vi har det med at glemme at virksomheder er sammensat af organisatoriske byggesten. Vi glemmer, at det er op til os at flytte og behandle de her byggesten på en hensigtsmæssig måde.

Therese Rasmussen, Udviklingschef, VAM a/s

Therese Rasmussen deltog i onlineforløbet
‘Bliv certificeret organisations-designer’ i marts 2023.

Hun er til daglig udviklingschef for VAM a/s, hvor hun leder og implementerer processer, der bevæger virksomheden fra status quo mod en fremtidssikret forretning.

Therese er ansvarlig for en bred vifte af opgaver,
herunder udvikling og styring af virksomhedens strategiske handlingsplaner, kommunikation, og forretningsudvikling.

Af Tobias Foght

Hvorfor valgte du at deltage i et kursus om organisationsdesign?

“Vi har gennem lang tid arbejdet med organisationsdesign på vores egen måde. Det tror jeg de fleste virksomheder gør. Når der er behov for at flytte eller supplere kompetencer, har vi som regel en konstruktiv snak om, hvordan det vil påvirke organisationen. På mange måder har vi nok haft et behov for at sætte lys på en spilleplade, som vi i organisationen kan arbejde efter, når vi skal balancere vores aktiviteter.

Qua min uddannelsesmæssige baggrund, har jeg ad flere omgange været i berøring med organisationsteori, og her i VAM arbejder vi allerede med ISO-systemer, ligesom vi har implementeret interne adfærdsprocedurer.

Jeg valgte at tilmelde mig kurset, fordi jeg sidder i en position som forretningsudvikler og en stor del af mit arbejde består i, at identificere organisatoriske byggesten og finde ud af hvordan de balancerer hinanden.

Set i bakspejlet, tilmeldte jeg mig for at binde alle mine erfaringer sammen på en måde, der kan bruges aktivt i vores strategiske forretningsudvikling”.

Hvordan har kurset påvirket dine tanker omkring organisationer i al almindelighed?

“Vi mennesker har det med at glemme at virksomheder er sammensat af organisatoriske byggesten. Ligesom vi glemmer at det er op til os mennesker at flytte og behandle de her byggesten på en hensigtsmæssig måde. Hvis vi skal sørge for, at vores medarbejdere kan få løn og vi alle går glade fra arbejde, så skal vi holde et vågent øje med byggestenene og deres sammenhæng.

Kurset har på mange måder bekræftet min tese om at organisationsdesign i bund og grund handler om at balancere byggesten på et oplyst grundlag. Hvis vi byggede vores organisationer af legoklodser en gang imellem, ville det skabe en fantastisk intern forståelse i organisationen”.

Har kurset ændret/påvirket dit syn på jeres egen organisation og hvad der skal til for at opnå den effekt som I søger?

”Det er blevet mere tydeligt for mig, hvilke byggesten der ikke er i balance. Vi skal bl.a. have inddraget vores medarbejdere i langt højere grad og vi skal have vores strategi ud og leve i hele organisationen på en anden måde. Vores strategi skal virke både internt og eksternt. Det er en svær øvelse.

Kurset har ‘vækket mig’ i den forstand, at vi nogle gange glemmer at sælge vores værditilbud. Vi mangler en historie omkring de problemer, som vi kan bidrage til at løse i samfundet”.

Hvad har været den vigtigste take-away fra kurset, som kan bruges i udviklingen af jeres virksomhed?

”Det, at vi har fået en ramme med konkrete spørgsmål at arbejde ud fra, er virkelig noget jeg tager med videre. Jeg er sågar ved at oversætte værktøjet til dansk så vi kan begynde at arbejde med vores organisation ved hjælp af værktøjet.

Personligt har jeg også en ambition om at tage værktøjet med ind i bestyrelseslokalet”.

Har kurset givet anledning til nye udviklingsopgaver/projekter i jeres organisation?

”Vi er internt i organisationen kommet nærmere en konsensus omkring at vi skal arbejde med vores strategi.

Jeg bruger nogle gange en lidt karikeret fodboldanalogi til at beskrive strategiarbejdet. Vi er rigtig gode til at løbe efter bolden og ikke blege for at skyde på mål. Men vi glemmer ofte at invitere publikum med til kampen. I mine kredse taler alle om strategiplaner og KPI´er, men hvordan får vi i praksis alle med ombord, når vi skal realisere strategien? Det fylder meget i min bevidsthed”.

Vil du anbefale kurset til andre?

”Uden tvivl. Jeg vil klart anbefale det til alle forretningsudviklere, procesledere, strategiske rådgivere og operations managere i de store virksomheder med behov for et helikopterblik. Kaospiloter ville nok også drage nytte af det.”