Organisation

« Back to Glossary Index

En organisation er i forretningsudviklingssammenhænge en gruppe af mennesker, virksomheder, lande eller lignende som samles om at nå et fælles mål, som de har en fælles interesse i. 

« Back to Glossary Index