zeal - sustainable strategy - since 1980

Den menneskelige bundlinje

De fleste virksomheder består i dag i meget høj grad af mennesker. Mennesker, som driver virksomheden, mennesker som udvikler og producerer produktet eller servicen i virksomheden, mennesker, som producerer materialer eller services til virksomheden, mennesker som leverer produktet eller servicen ud til slutbrugeren, mennesker som køber produktet eller servicen.

Det handler altså ikke kun om de mennesker, som er inde i virksomheden, men om alle de mennesker som påvirkes direkte eller indirekte af virksomhedens drift.

Set oppefra er det samlede billede af involverede mennesker meget komplekst. Derfor er det vigtigt for en bæredygtig virksomhed at forholde sig til den menneskelige bundlinje i alle virksomhedens enkelte transaktioner.

Det kan være en idé at lave et simpelt mindmap, som illustrerer hvem der påvirkes af en given aktivitet, internt såvel som eksternt. Er det en negativ eller positiv påvirkning? Hvilke parametre kan vi ændre på?

Du bør derudover forholde dig til spørgsmål som for eksempel: tilbyder vores leverandører deres medarbejdere gode ansættelsesforhold og hvordan kan vi påvirke det?

Giver vi plads til alle typer af mennesker i vores virksomhed, og er der nogle mennesker som vi særligt vil gøre plads til?

Hvilke forhold tilbyder vi vores medarbejdere økonomisk, helbredsmæssigt og socialt?

Hvordan påvirker vi vores kunder?

Hvordan kan vi skabe merværdi for dem med vores produkt eller service?

Hvordan påvirker vi vores lokalsamfund og kan/vil vi gøre mere?

Er der perspektiver, religioner, kulturer, nationaliteter, som kan være relevante for vores virksomhed, som ikke er repræsenteret i vores organisation?