zeal - sustainable strategy - since 1980

Vi skal sammen forebygge stress

De fleste af os har mere energi og mere overskud, når vi har det godt og er i balance. Når vi er dér, præsterer vi også bedre på vores arbejdsplads. Mennesker der udsættes for stress, bliver negativt påvirket på deres evne til at tænke, lære, løse problemer og holde opmærksomheden.

Undersøgelser viser, at vores intelligens reduceres, når vi udsættes for stress – vores IQ falder simpelthen. Omvendt kan vi udnytte vores evner til fulde, når vi har det godt og føler os i balance. Hvorfor investerer virksomheder så ikke (endnu) mere i deres medarbejderes velvære, så de kan være den bedste version af dem selv og præstere mere?

Tid og penge investeret i medarbejdernes trivsel og mentale balance er ikke alene en investering i den menneskelige bundlinje, men også den økonomiske. Når der etableres gode forhold og rammer for medarbejdernes arbejdsforhold, kan man blandt andet en stigning i performance, som direkte påvirker den økonomiske bundlinje positivt.

Det traditionelle arbejdsmarked er designet som et produktionsapparat optimeret i forhold til, hvor lang tid ting skal tage og hvor meget de må koste. Desværre betyder det ofte, at det ikke tager optimalt hensyn til de menneskelige behov, som er helt afgørende at tænke ind i et videnssamfund, hvor den primære ressource er mennesker. 

Ansvaret for menneskers trivsel og velvære kan ikke udelukkende overlades til staten og den enkelte. Det er en udfordring, der skal løses i fællesskab og det kræver, at virksomheder tager medansvar for, hvordan deres organisation er optimalt designet til deres medarbejderes behov. I mange virksomheder er den menneskelige bundlinje blevet nedprioriteret på grund af overdreven fokus på den økonomiske bundlinje. De seneste år er der ydermere kommet øget fokus på den miljømæssige bundlinje – hvilket er godt – men ofte er det sket med indirekte omkostninger på den menneskelige bundlinje. Det skal vi ændre på.

Hvordan gør vi det?

Stress kan forebygges på mange forskellige måder, og der findes oceaner af litteratur på området. Arbejdstilsynet anbefaler, at man som arbejdsgiver balancerer krav og ressourcer. Mængden af arbejdsopgaver skal være tilpasset antallet af medarbejdere i bedst mulige omfang og medarbejderne skal have klarhed omkring deres opgaver og have de rette kompetencer og viden til at udføre dem.

Det lyder nemt, men er sværere i praksis. Til en start vil det være en god idé, at overveje, hvordan I får etableret et åbent og ærligt miljø, der tillader en god dialog om jeres medarbejderes trivsel for at sikre en bedre balance og mere klarhed om ansvar og opgaver. I kan f.eks. også fortælle jeres medarbejdere, at (1) det er okay at sige nej, når man har rigeligt med arbejdsopgaver, (2) det er okay at holde pauser, når man har behov for det, og (3) det er okay at spørge om hjælp, når der er brug for det.

En åben dialog giver plads til at tale om psykisk sygdom, som mange steder er et tabubelagt samtaleemne. Mange steder er det en samtale som ledere prøver at undgå. Det betyder, at stress i mange tilfælde bliver ignoreret, indtil det ikke kan ignoreres mere. Når kroppen fysisk siger fra. Det kan blive en stor omkostning for både medarbejderen og virksomheden, hvis det når så langt.

Stressforeningen beskriver, at det koster en arbejdsplads op mod 1 million kroner at have en langtidssygemeldt medarbejder. Det er altså langt billigere for arbejdsgiveren, at igangsætte intiativer for at forebygge stress end ikke at gøre noget. Uanset hvor mange initiativer man i gangsætter for at forebygge stress hos sine medarbejdere, er der dog ingen garantier. Der for skal man fortsat være opmærksom på stresssignaler såsom hjertebanken, hukommelsesbesvær, søvnproblemer mm. I den forbindelse er dialogen igen central for den bedste håndtering.

Det har stor betydning, at stress håndteres tidligt, hvorfor medarbejdere bør opfordres til at reagere, hvis han eller hun har mistanke om stress hos sig selv eller en kollega. Balance og dialog er en god start til at forebygge stress, men der kan gøres meget mere. Der er god hjælp at hente, hvis I vil vide mere om, hvad stress er, hvordan I spotter en stressramt kollega samt andre metoder til at forebygge og håndtere stress hos Psykiatrifonden, som har udarbejdet materiale relevant for både ledere og medarbejdere, som kan findes her.

Sara Bisgaard

Junior rådgiver, researcher og bæredygtighedsentusiast

zeal

Vores mission er at inspire, motivere og udfordre dig
til at tage bedre og mere langsigtede beslutninger for dig selv og din virksomhed.

zeal

Vores mission er at inspire, motivere og udfordre dig
til at tage bedre og mere langsigtede beslutninger for dig selv og din virksomhed.