zeal - sustainable strategy - since 1980

Den miljømæssige bundlinje

Alle virksomheder påvirker miljøet på den ene eller anden måde. Det gælder uanset om du producerer et fysisk produkt, leverer en online service, en digital platform, om du har en butik eller om du fysisk kommer ud til dine kunder.

En bæredygtig virksomhed forholder sig til sin miljøpåvirkning og tager aktivt stilling til, hvordan man kan afbøde eller afhjælpe påvirkningen.

Først skal du se på hvordan tilblivelsen af dit produkt påvirker miljøet. Bliver produktet produceret af råmaterialer – altså nye materialer som tages fra naturen – eller af genbrugte materialer? Hvordan behandles materialerne under tilblivelsen? Hvordan produceres produktet? Hvor meget CO2 forbrændes og hvor meget energi forbruges?

Hvis du leverer en digital platform eller service, hvilke energikilder er du så afhængig af for at kunne levere din service? Hvis du har en butik, hvor får du så elektricitet fra, hvordan sorterer du dit affald, hvor køber du dit interiør?

Du skal også se på geografien i dine aktiviteter. Hvordan og hvor langt bliver materialerne transporteret før det ankommer til din produktion/butik/webshop? Hvordan og hvor langt bliver det færdige produkt transporteret ud til kunden? 

Dernæst skal du se på hvordan dit produkt påvirker miljøet, når det når slutningen af sin livscyklus. Altså når dit produkt går i stykker, er spist, brugt eller forældet. Kan du allerede i designfasen indtænke, hvordan produktet skal tages fra hinanden igen, når dets ’liv’ er slut? Kan du pakke dit produkt ind på en måde, så det er nemt for slutbrugere at skille delkomponenterne ad, når det skal affaldssorteres?

For både emballage og selve produktet er det en fordel allerede i produktudviklingen at overveje, hvordan din bæredygtige slutbruger skal forholde sig til dit produkt, hvis det går i stykker eller ikke mere har værdi for brugeren. På den måde tager du ansvar for dit produkt i hele dets livscyklus og sikrer, at det ikke ender som skrald i naturen eller på forbrændingen, hvis det kunne have været indgået som genbrugsmateriale i et andet, nyt produkt. 

Lige som med de andre bundlinjer, skal du selvfølgelig ikke kun se på hvordan du med dit produkt eller service påvirker miljøet. I alle dine aktiviteter skal du overveje hvilket aftryk dine handlinger efterlader. Det inkluderer blandt andet: transport til og fra arbejde – rejser til og fra kunder – rejser til og fra leverandører og samarbejdspartnere – restaurantbesøg – frokostordning – affaldssortering på kontoret.