Impact

« Back to Glossary Index

Ordet impact bruges ofte i forbindelse med bæredygtighed. Det dækker over det at have en virkning/at gøre en forskel. Dette kan både være en positiv eller negativirkning.

Ofte sker der en glorificering af ordet ligesom det sommetider sker med ordet ”grøn.”  

« Back to Glossary Index