zeal - sustainable strategy - since 1980

FN17 Business

Prøv om du kan finde en virksomhed, som fortryder at de har handlet på den grønne omstilling. Jeg har endnu ikke mødt en!”

Rikke Agerhom Therkildsen, tidl. Projektchef ved FN17 Business

Rikke Agerholm Therkildsen hyrede zeal ind som sparringspartner i forbindelse med opbygningen af FN17 Business i Viborg, hvor hun var ansat som Projektchef med ansvar for at udvikle centeret fra dets grundlæggelse og de første to år frem.

FN17 Business arbejder med at skabe forretningsudvikling og innovation for SMV’er og start-ups. Deres mission er at understøtte den bæredygtige udvikling og sikre at virksomheder, der tager den grønne dagsorden til sig får hjælp, sparring og inspiration.

Rikke var tidligere var hun Business Consultant og Business Development Manager i UAE, hvor hun styrkede tilstedeværelsen af HOLMRIS B8 A/S, servicerede eksisterende kunder og tiltrak nye potentielle kunder i Dubai og Mellemøsten. I dag er hun Regional Sustainability Advisor ved det Danske Generalkonsulat  i Istanbul, Tyrkiet.

Af Tobias Foght

Hvorfor valgte du at bruge zeal som sparringspartner ifb. med udviklingen af FN17 Business

“Jeg valgte at række ud til zeal fordi jeg på mange måder skulle betræde en ny sti. På baggrund af en kort formulering og et spindelvæv af forskelligartede interesser skulle jeg starte et nyt økosystem op, hvor formålet var at samle og motivere virksomheder til at komme i gang med den grønne dagsorden.

Selvom formålet var entydigt ”at hjælpe virksomheder i gang”, var jeg helt alene og savnede noget uvildig sparring. Seniorrådgiver fra zeal, Xenia Duffy, havde kort forinden hjulpet Erhvervsrådet med en intern workshop og det var her jeg lærte hende at kende. Så hun var egentlig med fra den spæde start af udviklingen af FN17.

Vi indgik en rådgiveraftale med faste møder. Jeg har indtryk af at mange rådgivere og sparringspartnere tit bliver hentet ind, når situationer spidser til eller når toget er kørt af sporet, men fordi vi mødtes fast, så var der en stor grad af rettidig omhu.

Så vil jeg også sige, at det med at have en eksternt allieret, der ikke har noget ‘i klemme’, som både kan være med på det strategiske og operationelle plan, var super godt. Det handler naturligvis også rigtig meget om kemi, og der klingede vi bare fra start”.

Hvordan har samarbejdet med zeal påvirket dit eget syn på bæredygtig udvikling i erhvervslivet?

“Samarbejdet med zeal har fremfor alt fået mig til at indse vigtigheden i at arbejde aktivt med forretningsmodellen, som et gennemgående udviklingsværktøj. Skal man som virksomhed arbejde med bæredygtig udvikling, så er det afgørende at indarbejde- og anskueliggøre indsatsen som et kerneelement i modellen. Ellers ender man hurtigt med at skabe bevægelser, der arbejder imod hinanden.

Hvordan gør man så det? Bl.a. ved at tage udgangspunkt i den eksisterende forretningsmodel og ved at sikrer at det grønne mandat er en integreret del af virksomheden. Jeg lærte utrolig meget ved at deltage i nogle af de workshops som zeal afholdte med virksomheder, der var tilknyttet centeret.

En anden ting, der også er blevet gennemgående for min tilgang til bæredygtig udvikling, er at virksomheder, særligt i SMV-segmentet, kan vinde utrolig meget ved at tænke i ”økosystemer”. Hvordan kan vi udvikle os og vinde sammen med andre? Jeg gjorde meget ud af at få virksomhederne til at dele deres erfaringer og gode idéer med hinanden for at fremme denne tankegang“.

Hvad har været den vigtigste take-away fra sparringen med zeal?

“Jeg har et mantra; ”ingen kan være bæredygtige alene”. De fleste virksomheder har store komplekse værdikæder, mange interessenter og forhåbentligt endnu flere kunder, og hvis alle skal opfinde den dybe tallerken, så går der rigtig meget værdi tabt. Ræk ud til dine konkollegaer og dine kunder. Forsøg at mobiliser udviklingen sammen med andre. Tag ved lære af dine omgivelser og øv dig på at 2+2 sagtens kan give mere end 4. Dyrk dit økosystem og høst frugterne sammen.

Men det gælder jo også mig selv! Jeg kunne ikke arbejde med projektet og komme i mål alene. Jeg måtte også række ud til projektpartnere og eksterne stakeholders. Derfor var det guld værd for mig at have fast sparring og samarbejde med zeal for at kunne nå i mål med mine ønsker og idéer for projektet. Jeg måtte også kortlægge og skabe et økosystem omkring FN17.

Jeg har arbejdet med mange virksomheder, der overser hvordan de er en del af et større økosystem. Hvis hele din værdikæde ikke er gearet til at arbejde med bæredygtig udvikling, så vinder økosystemet ikke. Et klassisk eksempel er CO2 udledning. For de fleste virksomheder ligger over 90% af deres udledninger i scope 3 – altså udenfor deres direkte indflydelse. Så det kræver samarbejde, dialog, indsigt, vidensdeling, forståelse og måske krav at virkelig arbejde med CO2 udledning der batter. Forståelsen får man ved at kortlægge og forbedre scope 1 og 2, men det virkelige impact kommer med arbejdet i værdikæderne. Det gælder for øvrigt også alle andre elementer af de 3 bundlinjer. I mit nuværende arbejde har vi meget fokus på ansvarlig virksomhedsadfærd og social bæredygtighed i de globale værdikæder. Det er utrolig svært. Men mega vigtigt!”  

Hvis du skulle give 2 gode råd til virksomheder, der gerne vil arbejde med bæredygtig udvikling…?

  1. “Commitment – Sig at I vil gøre det, og hold jer til det. Hop ombord i båden! Det er den eneste måde man får forretning og impact til at gå op i en højere enhed. Vi skal om på den anden side af frugtordninger i kantinen. Vi skal all-in. Det er altså også der den gode forretning er – og dermed til gavn for den tredje (økonomiske) bundlinje.
  2. Vær ikke bange for at bede om hjælp. Ingen forlanger at små virksomheder kan alt. Omgiv jer med virksomheder, der enten er på samme stadie eller foran jer, og brug hinanden til at drive en værdiskabende udvikling. Ræk ud – op og ned i værdikæden – til leverandører og kunder. Om ikke andet som en motiverende reference, der holder jer kørende og nogle at stå til ansvar for. Her er det også vigtigt, at I deler ud af jeres egne læringer. De store virksomheder er allerede langt, men virkeligheden for SMV-segmentet er anderledes og ved at dyrke økosystemet kan I springe mange af snublestenene over. Hvis de kan, så kan du/I også. Vi skal op i gear – alle sammen – nu! (det var så mit lille opråb).  

Et bonusråd til de virksomheder, der stadig tøver; prøv om du kan finde en virksomhed, som fortryder at de har handlet på den grønne omstilling. Jeg har endnu ikke mødt en. Betyder det, at det er let. På ingen måde, men når først bolden ruller og man kan se hvordan det gavner virksomheden og alle bundlinjer, så vender INGEN om!”

Hvilke udfordringer ser du for den grønne omstilling af erhvervslivet?

“Internationalisering, er det første der kommer til mig! Måske også pga. mit nuværende job. Det er ikke let for SMVer at tage ansvar i en global værdikæde. Kunderne stiller i stigende grad krav (for de store kunder rammes af ny lovgivning fra EU) og disse krav skal SMVerne videreføre til deres underleverandører. Disse leverandører er dog ofte større end SMV’en selv og det kan være en udfordring at stille krav, hvis ens ordre er en dråbe i havet hos leverandøren.

Jeg opfordrer altid til at starte med simple spørgsmål. Det kunne f.eks. lyde ”I skal bare vide at det er vigtigt for os at vores og jeres medarbejdere har det godt, og det tæller som et stort plus for os, når vi vælger leverandører” Man bliver ofte overrasket over hvad simple spørgsmål kan lede til. At starte med at henlede opmærksomheden på disse emner er første skridt. Og måske er I nummer 10 der spørger og dermed med til at skabe en reel forandring!

Når det er sagt, er profit og vækst tankegangen den suverænt største udfordring for den grønne omstilling. Bæredygtig udvikling kræver at vi begynder at måle på andre parametre, f.eks. trivsel og samfundsmæssig værdiskabelse, – det kræver langsigtede investeringer og det kræver at vi lærer at man godt kan udvikle virksomheder uden at den økonomiske bundlinje vokser ind i himlen.  Mindre kan vel også gøre det? Vi skal ganske enkelt gå fra kortsigtet vækst til langsigtet udvikling. Det kræver tålmodighed i ledelsen og det kræver en nye typer af investorer”.

Vil du anbefale zeal til andre? 

“Mit samarbejde med zeal lever stadig i bedste velgående, og jeg vil til hver en tid opfordrer andre virksomheder til trygt at udvikle deres forretning eller projekt sammen med zeal. Jeg har hørt virksomheder igennem FN17 sige, at de sjældent har oplevet en rådgiver, der forstår deres forretning som zeal. Jeg tror det er en af zeals største styrker. I bruger energi på at forstå jeres kunders eksisterende forretningsmodel og de styrker og potentialer som den bygger på. zeal er en super dynamisk og fed virksomhed, der benhårdt dyrker hvordan samfundsansvar og forretning kan gå hånd i hånd i praksis. Og måske endnu vigtigere, hvordan vi får alle med.”