Økonomiske bundlinje

« Back to Glossary Index

I modsætning til den traditionelle Forretningsmodel

<span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">E</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">n</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">forretningsmodel </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">illustrerer</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">, </span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">hv</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">ilke</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">n</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> værdi</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">virksomheden </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">tilbyder</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">, h</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">vem</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> virksomheden tilbyder værdi</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">en til,</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">hvilke</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> ressourcer det kræver at producere/udvikle/ud</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">byd</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">e værdien, og hvordan virksomheden </span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">transporterer/leverer/markedsfører/kommunikerer værdien til sine kunder.</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">I den traditionelle model</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> beregnes virksomhedens forventede udgifter i forbindelse med </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">tilblivelsen af værditilbuddet og virksomhedens forventede indtægter i forbindelse med salg</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">/leasing/udleje/modtagelse af værditilbuddet. </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">Beregningen</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> benyttes til at demonstrere hvorvidt </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">det</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> forvented</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">e design af værditilbuddet giver et samlet positivt </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">eller negativt </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">resultat (forventede </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">indtægter</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> – forventede </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">udgifter = overskud/underskud)</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">.</span></span>
" target="_blank" >forretningsmodel handler den økonomiske bundlinje i den bæredygtige Forretningsmodel
<span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">E</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">n</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">forretningsmodel </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">illustrerer</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">, </span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">hv</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">ilke</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">n</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> værdi</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">virksomheden </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">tilbyder</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">, h</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">vem</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> virksomheden tilbyder værdi</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">en til,</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">hvilke</span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> ressourcer det kræver at producere/udvikle/ud</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">byd</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">e værdien, og hvordan virksomheden </span></span><span class="TextRun SCXW153977180 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">transporterer/leverer/markedsfører/kommunikerer værdien til sine kunder.</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">I den traditionelle model</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> beregnes virksomhedens forventede udgifter i forbindelse med </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">tilblivelsen af værditilbuddet og virksomhedens forventede indtægter i forbindelse med salg</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">/leasing/udleje/modtagelse af værditilbuddet. </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">Beregningen</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> benyttes til at demonstrere hvorvidt </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">det</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> forvented</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">e design af værditilbuddet giver et samlet positivt </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">eller negativt </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">resultat (forventede </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">indtægter</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0"> – forventede </span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">udgifter = overskud/underskud)</span><span class="NormalTextRun SCXW153977180 BCX0">.</span></span>
" target="_blank" >forretningsmodel ikke kun om virksomhedens egen økonomi. Med de cirkulære briller på ser man på sin interne økonomi, samtidig med at man ser på hvordan man skaber merværdi for det samfund og det økosystem, som man er en del af.  

Derfor er det lige så vigtigt at se på, hvor man forventer at de finansielle ressourcer der skal til for at drive virksomheden skal komme fra, som det er at se på, hvor de finansielle ressourcer som indtjenes senere skal ’gå hen.’ Hvem samarbejder din virksomhed sammen med, hvem investerer din virksomhed sine penge i?

Når en virksomhed, som arbejder med en Bæredygtig forretningsmodel

" target="_blank" >bæredygtig forretningsmodel, vælger sine leverandører og Samarbejdspartnere
<span class="TextRun SCXW89082189 BCX0" lang="DA-DK" xml:lang="DA-DK" data-contrast="none"><span class="NormalTextRun SCXW89082189 BCX0">S</span><span class="NormalTextRun SCXW89082189 BCX0">amarbejdspartnere </span><span class="NormalTextRun SCXW89082189 BCX0">er dem, du i din virksomhed har eller kan få meningsfulde samarbejder med – det betyder at dine konkurrenter også kan være dine samarbejdspartnere. Det kan være givende at finde sammen med and</span><span class="NormalTextRun SCXW89082189 BCX0">re, der arbejder med samme problemstillinger/teknologier/materialer/metoder som du gør</span><span class="NormalTextRun SCXW89082189 BCX0">,</span><span class="NormalTextRun SCXW89082189 BCX0"> sålede</span><span class="NormalTextRun SCXW89082189 BCX0">s at I kan dele erfaringer </span><span class="NormalTextRun SCXW89082189 BCX0">og </span><span class="NormalTextRun SCXW89082189 BCX0">læring.</span><span class="NormalTextRun SCXW89082189 BCX0"> </span></span><span class="EOP SCXW89082189 BCX0" data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335559739&quot;:160,&quot;335559740&quot;:360}"> </span>
" target="_blank" >samarbejdspartnere
er det altså med fokus på at disse aktører deler det cirkulære perspektiv og dermed kan tilføre det samlede økonomiske økosystem værdi.

Fungerer den interne økonomi i virksomheden kun, hvis underleverandører, medarbejdere eller Samarbejdspartnere

" target="_blank" >samarbejdspartnere presses på prisen, er modellen ikke bæredygtig på den lange bane. 

« Back to Glossary Index