zeal - sustainable strategy - since 1980

Ansvarlighedsrapport og ESG

Ny lovgivning fra EU og skærpede krav fra kunderne øger forventningerne til jeres kommunikation om og dokumentation af jeres indsatser for miljø og samfund.  

Selv hvis jeres virksomhed ikke er direkte berørt, er der stor sandsynlighed for at kunder vil efterspørge data fra jer. Jeres medarbejdere og kommende ansøgere vil forvente at I har en praktisk handlingsplan for, hvordan I forholder jer til miljø (Environment), mennesker (Social) og ledelse (Governance).

Vi tilbyder at hjælpe jer med at udvikle en handlingsorienteret ansvarlighedsrapport, som engagerer kunder, medarbejdere, samarbejdspartnere og leverandører i fremtidssikringen af jeres virksomhed.

Vi bidrager som projektledere og indholdsleverandører med ansvar for at udarbejde processer og standarder, så I fremadrettet kan tage ejerskab for rapporten og udvikle videre på den med de fremtidige udgivelser. Vores erfaring er, at mange virksomheder allerede gør mange ting rigtigt. Ofte kan vi derfor starte med at indsamle nuværende indsatser, politikker og ambitioner på en struktureret måde, der stemmer overens med nuværende og fremtidige dokumentationskrav. Derefter hjælper med at flytte jer fra bagudrettet dokumentation til fremadorienterede, konkrete handlinger på baggrund af de indhentede data.

Vores levering kan bl.a. indeholde:

  • Compliance screening og fremtidsprognoser  
  • ESG-rapportering og væsentlighedsanalyser (double materiality assessments) iht. CSRD  
  • Modenhedsanalyser. Hvor moden er jeres virksomhed ift. konkurrenter og kunder?   
  • Rapportering indenfor biodiversitet og natur 
  • Markedsundersøgelse
  • Anbefalinger til kommunikationsstrategi

I betaler for den ekspertise og assistance, I har behov for, samtidig med at I får adgang til vores omfattende viden, kompetencer og erfaringer.

Vores levering

Afhænger af jeres behov og ambitioner. Vi følger altid nyeste standarder på området og leverer i forskellige rapportformater.

Vores service kan f.eks. omfatte projektledelse, kortlægning af nødvendige data og processer, koordinering med leverandører, samt udarbejdelse af indhold og grafisk opsætning.

Pris

Fra 39.500 ekskl. moms og evt. transport

Vi tilbyder også en bred vifte af kompetenceudvikling. Vil du som leder klædes på til god Governance gennem organisationsdesign er kurset “Introduktion til god Governance” måske interessant for dig. Ønsker du at få udvidet din værktøjskasse og designe din virksomhed til at levere på jeres ESG mål, er kurset “Bliv klædt på til god Governance” måske noget for dig.