zeal - sustainable strategy - since 1980

Madeclear

”Det var super fedt at blive udfordret af zeal og vi er blevet skarpere til at italesætte værdien af vores services ved at indgå i forløbet.”

Anders Devantier, filmskaber, medstifter og bæredygtig designingeniør

Madeclear er en dansk virksomhed etableret i 2017, der hjælper uddannelsesinstitutioner, virksomheder og NGO’er med at formidle budskaber og viden gennem levende billeder (film og animationer). Firmaet er stiftet af Anders Devantier, Silas Addington og Aske Westh ud fra et ønske om at få flere videnskabelige projekter væk fra skrivebordsskufferne og ud til relevante modtagere. 

Madeclear arbejder først og fremmest med formidling indenfor sundheds- og bæredygtighedsområdet.

Anders Devantier er en af filmskaber i teamet, uddannet i Teknoantropologi og bæredygtig designingeniør fra Aalborg Universitet.

Af Maria Shubhra Ovesen

I 2020 udarbejdede Madeclear en detaljeret, grøn handlingsplan, med afsæt i FN’s verdensmål. Ønsket om at få nye øjne på handlingsplanen – koblet med en nysgerrighed på zeals tilgang til bæredygtig strategiudvikling – ledte til et samarbejde i vinteren 2021 i regi af Industriens Fonds GenstartNU-projekt. 

Hvilke forventninger havde I til projektet med zeal og Industriens Fond GenstartNU?

“Vi gik ind i samarbejdet med et ønske om at få nye, kritiske øjne på vores handlingsplan. Det har vi også fået. I har bekræftet os i, at det er en ambitiøs plan og har givet os ro i maven i forhold til, at den er forståelig og gennemarbejdet. Den er med til at gøre os til en troværdig samarbejdspartner, men den har først og fremmest værdi som interne guidelines. Sekundært kan den også være interessant for andre virksomheder, som er nysgerrige på at arbejde med FN’s verdensmål, men usikre på, hvordan det kan gribes an.

Da vi udarbejdede vores handlingsplan, savnede vi selv inspiration til, hvordan det kunne gøres håndgribeligt. På den måde er vi faktisk kommet rigtig langt. Xenia har spottet at flere af vores tiltag rent faktisk var bæredygtige, og det gjorde, at vi kunne søge fondsmidler til det. Det var et helt nyt perspektiv.”

Hvad udbytte har I fået med fra forløbet?

“Et vigtigt resultat af samarbejdet med zeal har været, at vi er blevet klar over, at vi med fordel kan arbejde på at skærpe kommunikationen om den værdi, vi skaber. Så vi fokuserer mindre på vores produkt og mere på kundernes problem og effekten af de løsninger, vi tilbyder. zeal har gjort os opmærksomme på, at formidling af sundhed og klima handler om data, men i høj grad også om følelser. Følelser der relaterer sig til de mennesker som projekterne vedkommer og det miljø og den natur som omgiver os. Balancen mellem at snakke til det logiske, altså data, og det følelsesmæssige er noget vi arbejder meget med i vores videoproduktion, og den opmærksomhed medfører, at kunderne får mere med fra samarbejdet end ’bare’ en video.   

Så forløbet var noget andet, end vi forventede. Men det har været godt at blive udfordret. F.eks. er vi blevet mindet om, at impact både kan være positiv og negativ. Så vi skal være specifikke, når vi fortæller, hvad det er for en forskel, vi gør. Zeal har hjulpet os med at være mere strategiske og målrettede med det vi allerede gør og arbejde mere målrettet ift. hvor vi gerne vil hen.”

Var der noget i forløbet der overraskede dig?

“Øvelsen omkring kundekortlægning har fået os til at tænke over, hvordan vi kommer tættere på ønskekunderne. Netop ønskekunder, er ikke noget vi har arbejdet bevidst med før. Vi lærte under forløbet at dele vores kunder op i forskellige kategorier. På den måde bliver det nemmere for os at prioritere dem, der får os tættere på vores ’nordstjerne’: at være det oplagte valg for NGO’er og vidensinstitutioner, som skal formidle deres projekter indenfor sundhed og bæredygtighed. Herunder vores drømmekunde, som er FN. 

I luftede også den interessante pointe, at vi med fordel kan tænke mere strategisk ift. vores samarbejdspartnere, så bæredygtighed ikke kun bliver et spørgsmål om, hvor ambitiøse vi er internt i virksomheden, men også handler om at være ambitiøse ift. vores samarbejdspartnere og stille krav til dem, når vi skal indgå samarbejde. Fx er det muligt at løse opgaver i udlandet og samtidig undgå flytransport ved at tage kontakt til lokale produktionsselskaber, og lade dem varetage optagelser det pågældende sted. På den måde kan vi sætte ringe i vandet og bidrage til at flere arbejder med på at finde de mest bæredygtige løsninger.”

Hvad er der sket i Madeclear siden sidst?

“Siden vi sagde farvel, har vi ansat en designer i virksomheden. Han er rigtig god til at komme med idéer og udfordre os. Og så har Silas været på barsel. Derfor er meget af vores tid gået med at holde ’skruen i vandet’. Vi har selvfølgelig fået læst hele rapporten og snakket om, hvad vi kan bruge. Til efteråret præsenterer vi den for vores advisory board, for at høre, om de er enige i alle de gode tanker i rapporten og hvad vi skal prioritere at handle på her og nu.”

Hvordan går det med jeres handlingsplan?

Vi glæder os til at lancere vores nye hjemmeside med handlingsplanen og med input fra zeal omkring værdiskabelse. Konkret arbejder vi lige nu på at opdatere hjemmesiden. Vi er også i gang med at lave en testimonial-video med nogle af vores kunder. Det var et forslag fra zeal, som er en lavthængende frugt, vi ikke har fået handlet på før. Vi har også ændret måden, vi laver opslag på sociale medier, så vi i højere grad fokuserer på vores kunders spændende projekter frem for vores videoer. Vi laver jo netop videoer for dem, da vi synes deres arbejde er vigtigt og det skal vi huske at anerkende, når vi viser projekterne frem. Generelt set var det super fedt at blive udfordret af zeal og vi synes, vi er blevet skarpere til at tale værdien frem, ved at indgå i forløbet med jer. Vi har så at sige øvet os på jer.