zeal - sustainable strategy - since 1980

Haucon

“Alle, der er ansvarlige for hvordan vi prioriterer investeringer og budgetter – CEO, CFO og resten af lederteamet – blev virkelig hooked på at arbejde mere med bæredygtig udvikling af virksomheden.”

Thomas Haugaard Trads, ansvarlig for bæredygtig udvikling

Af Maja Børsting Lund

Hvilke barrierer har afholdt jer fra at arbejde med bæredygtig udvikling inden vores samarbejde? 

”Det var tydeligt i mit arbejde med bæredygtig udvikling, at det krævede ressourcer fra virksomheden og støtte fra ledelsen. Ikke bare ressourcer ift. økonomi, men også ressourcer ift. tid og overskud hos medarbejderne.” 

”Min erfaring er, at lederteamet skal give mandat til udvikling af projekter, men det var rigtigt svært, fordi vi blev ramt af så hårde udfordringer økonomisk i forbindelse med Corona. Alting steg – lige pludselig kostede det langt mere at få en container hjem fra Kina.” 

”Vi havde brug for en fælles forståelse for bæredygtighed, fordi det er så abstrakt. I en mellemstor virksomhed kan det være svært at forklare lagermedarbejderne, hvorfor de skal affaldssortere, hvis de ikke forstår missionen.” 
 
Hvorfor valgte I at deltage i SMUK-projektet? 

”Jeg sad lidt for mig selv under lederteamet, og hvis vi fik økonomisk støtte, gav det noget pondus og noget motivation fra lederteamet. Man skal jo igennem en ansøgning, og det validerede ens projekt, fordi der var nogle andre, der havde sagt god for det.” 

Hvordan gav samarbejdet værdi for jer? 

”Det blev en del af vores overordnede strategi, som forgrener sig ned i hele organisationen og så er der kommet en langt bedre forståelse og interesse for grøn omstilling samt flere initiativer.” 
 

”Vores forløb med jer gjorde at lederteamet virkelig blev hooked på at arbejde mere med bæredygtig udvikling. Alle sammen – både vores CEO, CFO og alle dem, der sidder med økonomien og skal prioritere, hvor pengene blev brugt.” 
 
”Jeg sad med vores CFO og lagde hele 2024-strategien, hvor alt vi havde lært fra jer i zeal blev en inkarneret del af vores overordnede strategi i stedet for det var et sidespor.” 
 
”Det var hardcore forretningsudvikling, hvor vi virkelig fik kigget på vores virksomhed og brugt værktøjerne i stedet for at det bare blev overladt til os selv.” 

Haucon har længe arbejdet på at minimere CO2-aftrykket før det officielt kom på ledelsesagendagen, men COO i Haucon, Sebastian Bramsen Haugaard, bekræfter, at forskellen ligger i, at bæredygtig udvikling nu er en fasttømret del af virksomhedens kultur og forklarer: ”Vi ser det ikke længere som et simpelt actionpunkt på vores strategiske agenda, men en fast del af vores daglige beslutninger, både i ledelsen, men også blandt medarbejdere.” 

Et af de initiativer Haucon har igangsat for at få en fælles forståelse blandt medarbejderne er udarbejdelsen af en intern folder kaldet ”bæredygtighed for dummies”.  Den er lavet på baggrund af Thomas’ research og den viden de har fået fra forløbet zeal. ”Den er ligesom blevet vores fælles sprog, som lederteamet og alle dem, der arbejder med bæredygtighed, nu har læst korrektur på og gennemgået.” forklarer Thomas og tilføjer ”Jeg kan tydeligt mærke et skift i virksomheden fra 2 år siden til nu ift. hvilke ideer og initiativer medarbejderne kommer med. Det tror jeg bunder i, at lederteamet prioriterer det, så der er fuld opbakning, hvis de kommer med et initiativ.” 
 
Haucons engagement i bæredygtig udvikling har også betydet en ny tilgang til besøg på byggemesser: ”Vi har været på en ret dyr messe, der hedder Building Green. Det koster langt over 100.000 at være der. Hvis vi tog alle de penge og investerede i den grønne omstilling, så tror jeg umiddelbart, vi ville nå meget længere. Derfor bruger vi nu budgettet på initiativer internt i virksomheden i stedet. Det er superfedt.” 
 
Hvad har I foretaget af investeringer siden forløbet? 

”Vi har eksempelvis investeret i en ladbil og har optimeret vores lager i forhold til, hvordan vi sorterer affald. Vi er også i gang med at investere i solceller på taget. Vi har fået et tilbud på en regnvandstank på 6000 liter, som vi kan bruge til at vaske biler, gulv osv. Det er de projekter, vi har i pipelinen, og så har vi søgt CO2-puljen, der bliver brugt til at få et tredjepart-certificeret overblik over vores CO2-udslip i Scope 1 og Scope 2”  

Hvad har I fået ud af at fokusere på bæredygtig udvikling? 

”Vi har følt os forberedte på den lovgivning, der kommer, og vi ser hele tiden fremad. Vi er sindssygt glade for, at vi har prioriteret det på et langt tidligere stadie end vores konkurrenter. Det har jo givet os en kæmpe konkurrencefordel, og der er ingen tvivl om, at folk ser på os som en virksomhed, der virkelig prøver internt og eksternt at gøre en forskel inden for branchen, når vi tager på messer som Building Green.” 

”For mig at se er det en kæmpe fordel og ikke nice-to-have, men need-to-have i en virksomhed i dag, hvis du vil eksistere om 10 år.” 

”Vi gør det også for at tiltrække den nye generation, der kommer ud på arbejdsmarkedet, og som stiller krav til virksomheden. Det handler om fastholdelse af talentmasse. Det skaber motivation for medarbejderne i hverdagen, at de føler, de gør en forskel og ikke bare går på arbejde for at tjene penge.”  

”Og så er det også en økonomisk fordel på længere sigt. Mange af de investeringer, vi har lavet samt vores fremtidige investeringer kommer til at spare os penge.”  

Hvad vil du anbefale til andre i byggebranchen, der står med samme udfordringer som I havde inden vores samarbejde begyndte? 

  1. Tag ét skridt ad gangen og bare kom i gang. Jeg har researchet et halvt til et helt år, fordi jeg hele tiden har skiftet retning i forhold til, hvad vi skulle gøre. Det endte med, at vi var nødt til bare at implementere små ting og arbejde med dem. Det er virkelig de færreste ting, man kan implementere ud fra et grønt mindset, som er mere skadeligt end udgangspunktet.” 
  1. Få det indarbejdet i den overordnede strategi i virksomheden. Lad ikke ansvaret være i en eller anden afdeling, der sidder for sig selv.” 
  1. Søg puljer. Der er så mange puljer at søge, fordi der er mange – både fra kommuner, politikere og EU – som ønsker, det skal gå i den rigtige retning.” 
  1. Involver hele virksomheden. Det kræver fuld opbakning, fordi det ofte er medarbejderne, der skal skabe ændringerne i dagligdagen. Det bliver sværere, hvis de ikke har en fælles forståelse for, hvorfor de gør det.”